News from Motala kommun

Foldrar om Motala kommuns tio kommunala ansvarsarter

2019-03-20 Wr0x6qpjfrnzbgzhskjl

Nu finns foldrar där du kan läsa om Motala kommuns tio kommunala ansvarsarter i receptionen på kommunhuset och i Staffanstorp naturreservat. De har även börjat lämnas ut till infopointsen! Framta...