Var aktsam på vindfällen och hängande träd efter stormen Alfrida

Upplandsleden 2019-01-11